Jak si zajistit plnění z úrazovky?

Jak pojišťovny definují úraz?

Jedná se o neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, které pojištěnému během trvání pojištění způsobilo smrt nebo poškodilo zdraví. Případně některé pojišťovny rozšiřují o další děje…

Co bude z pohledu pojišťovny pravděpodobně nelikvidní?

Špatné zkousnutí

Kopnutí do míče

Špatné došlápnutí

Zvednutí těžkého břemene (plní jen některé pojišťovny)

Pojišťovna předpokládá, že při běžném pohybu závislém na Vaší vůli k úrazu nedojde. Tedy likvidní jsou úrazy, které nelze předpokládat. Pozor také na výluky některých pojišťoven. Například úrazy vzniklé v souvislosti se ztrátou vědomí po záchvatu atd…

Velké množství zamítnutých pojistných událostí je způsobeno nepřesnou definicí skutečného úrazového děje.

Pečlivě sledujte, co Vám lékař píše do zprávy z prvního ošetření. Ne vždy se zápis shoduje s realitou, jak k úrazu došlo. Zpětný pokus o opravu děje může byt brán pojišťovnou jako účelový. Řešení takových situací je problematické a ne zřídka končí u soudu či nutností vypracovat znalecký posudek.
Vždy by Vám měl být nápomocný Váš poradce. Ten by Vám měl pomoci s přesnou definicí úrazového děje. Nejlépe ještě před návštěvou Vašeho lékaře. Předvyplnění správného formuláře s hlášením by mělo být pro Vašeho poradce samozřejmostí.
Jak časté jsou úrazy a kde převážně vznikají?

Něco přes 2 000 000 lidí ročně přijdou k lékaři z úrazem. Z toho cca 200 000 je hospitalizováno.

Sport
23%
Domov
20%
Práce a škola
15%
Dopravní nehody
8%
Ostatní
34%
Podíl vážných životních situací způsobených úrazem:
Věk Prac. neschopnost Ivalid. 3 stupeň Smrt úrazem
20 let 16% 10% 67%
40 let 13% 4%  29% 
60 let  12%  2%  5% 
Celkem 13% 4% 14%
Z výše uvedené ho je patrné, že úrazové děje mají menší podíl na uvedených rizicích. Výjimkou jsou mladí, u kterých je smrt způsobena spíše úkazem než nemocí. Pouze na úrazová rizika se tedy pojišťujte jen v případě, že pojištění proti nemocem Vám neumožňuje Váš zdravotní stav.

Zajímavé odkazy:

http://www.penize.cz/urazove-pojisteni/88072-ktere-urazy-vam-z-urazove-pojistky-neproplati

http://finance.idnes.cz/urazove-pojisteni-tabulky-pojistoven-dhw-/poj.aspx?c=A140904_154836_poj_zuk

Lepší pojištění Vašeho vozidlaJak na to