Nedoplácejte za škody způsobené Vaším vozidlem!

Minimální limit povinného ručení je zákonem stanovený na 35 mil. Kč na zdraví na každého poškozeného a 35 mil. Kč za škody na majetku. Pojišťovny nabízejí také další vyšší varianty až 150 mil Kč. Zahraniční pojišťovny nabízejí limity i 500 mil. Kč (Itálie).
Vysoké škody vznikají především při dopravních nehodách, kdy dojde ke zranění nebo smrti. V takový případech jde za viníkem náhrada veškerých nákladů spojených s léčbou, ušlé příjmy (toto může trvat i desítky let), bolestné a další náklady – viz níže.
S platností nového občanského zákoníku mohou poškození žádat mnohem vyšší odškodné a také se rozšiřuje okruh možných žadatelů odškodného. Nově zavádí nárok na odškodnění duševních útrap rodinných příslušníků a blízkých osob těžce zraněného při dopravní nehodě.
U škod v zahraničí se řešení likvidace řídí legislativou daného státu a také díky odlišným finančním poměrům mohou být částky odškodnění několikanásobně vyšší než u nás. Také díky jiným cenovým poměrů může například likvidace ekologických následků havárie na majetkové újmě dosahovat desítek milionů korun.
Jak mohou vzniknou nároky na vysoké odškodné?

Majetkové škody – střet s vlakem, ekologická škoda (cisterny), poškození drahého nákladu (kamion, vlak), nedoručení speciálního nákladu a zastavení výroby (ušlý zisk)

Nemajetková újma

-          Dopravní nehoda s vážným zraněním, kdy se poškozený stane invalidním a tedy již nemůže vykonávat svou profesi.

-          Náhrada ušlých příjmů a to i po desítky let (platí i například při smrti živitele rodiny, kdy je rodina zvyklá na určitý standart)

-          Náklady na léčení včetně nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou

Vysoká plnění jsou spíše výjimkou a jejich převážná část dosud vznikala v zahraničí. Jelikož řešení vážných dopravních nehod, kde o odškodnění rozhoduje soud, mohou trvat řadu let, dopad změn podle nového občanského zákoníku na výši odškodného u nás, budeme znát po prvních ukončeních případech. Ale lze předpokládat, že odškodné boudou vyšší než dosud.
Jak vybrat vhodné povinné ručení?

Lepší pojištění Vašeho vozidlaJak na to